Biografija

Tatjana Mali

Copy of DSC02870
Diplomirana psihološkinja, transakciona psihoterapeutkinja.
Rođena je 1985. godine u Vrbasu. Završila studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, katedra za psihologiju. Završila edukaciju za psihoterapiju (transakcionalnu analizu). Angažovana u SOS Ženskom centru kao psihoterapeutkinja.
Prethodno radno iskustvo u OŠ „Svetozar Miletić“- Vrbas i OŠ „Bratstvo Jedinstvo“-Vrbas kao stručna saradnica u psihološko-pedagoškoj službi. Saradnica Pokrajinskog sekreterijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kao vršnjačka edukatrka na projektu „Kreni od sebe- prepoznaj nasilje u partnerskim odnosima“ i kooautorka vodiča za mlade u okviru istog projekta. Učesnica raznovrsnih psiholoških treninga i edukacija.

Autorka i edukatroka treninga „Upravljanje brigama“ u okviru edukacija Psihopolis instituta.
Od 2006. članica SOS ženskog centra, u okviru kog ima iskustvo u individualnom radu sa ženama i decom u situaciji nasilja, edukaciji novih volonterki, superviziji volonterki, organizaciji i realizaciji radionica na različite teme. Učestvovala u planiranju i implementaciji brojnih projekata.
Radi u Novom Sadu i Vrbasu, u privatnoj praksi.
Kontakt:
e-mail: tatjanamalipsihoterapeut@gmail.com
telefon: 064/5861819